MODERNIZM TALKING - młodzież dla młodzieży o architekturze modernizmu


MODERNIZM TALKING
Młodzież dla młodzieży o architekturze modernizmu

„MODERNIZM TALKING” to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do młodzieży licealnej, mający na celu odkrywanie i promowanie dziedzictwa architektury modernizmu. Projekt realizowany jest we współpracy z lokalnymi instytucjami w pięciu polskich miastach.

W ramach projektu zorganizujemy serię spacerów fotograficznych z regionalistami, podczas których uczestnicy będą mieli okazję do zgłębiania historii i znaczenia modernizmu w swoich miastach. Po spacerach natąpi seria warsztatów, podczas których młodzież korzystając z nowoczesnych narzędzi takich jak storytelling i gamifikacja, zaprojektuje mobilne questy. Fakt, że questy zostaną stworzone są przez młodzież i dla młodzieży, uczyni je szczególnie atrakcyjnymi.

Kulminacją projektu w każdym z miast będzie publiczna premierowa rozgrywka questu, która umożliwi uczestnikom sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy na temat modernizmu, jak również będzie promować aktywne uczestnictwo w kulturze wśród szerokiej publiczności.

Dodatkowo, „MODERNIZM TALKING” obejmuje również opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych dla nauczycieli, co przyczyni się do podnoszenia jakości działań edukacyjnych i kulturalnych w szkołach. Projekt ten nie tylko zwiększa świadomość kulturalną młodzieży, ale również wspiera nauczycieli w efektywnym włączaniu dziedzictwa kulturowego do procesu dydaktycznego.